Tandpinevagt

Får du brug for tandlægehjælp udenfor vores
åbningstider, henvises til:
 
Tandpinevagten Esbjerg
 
Telefontid kl. 9.00-12.00
 
Tlf. 9944 0809
 
Tandlægerne Kissow Petersen & Skalkhøj | Seminarievej 4, 1.sal, 6760 Ribe  | Tlf.: 75420400