Tandpinevagt

Får du brug for tandlægehjælp udenfor vores
åbningstider, henvises til:
 
Tandpinevagten Esbjerg
 
Lørdage, Søn- og Helligdage fra 9.00-12.00
 
Tlf. 65 41 45 51
 
Tandlægerne Kissow Petersen & Skalkhøj | Seminarievej 4, 1.sal, 6760 Ribe  | Tlf.: 75420400